Akutt Tannlege

Ring os på 3212 1469 med en gang du kjenner at du har bruk for hjelp, så kan vi sammen med deg vurdere behandlings behovet.

I helgen og på helligdager kan Tannlegevakten i Hønefoss kontaktes på tlf: 3217 1794.

Det er ikke altid enkelt å avgjøre når man skal søke hjelp. Men det er TRE tilstander som helt sikkert medfører behov for akutt behandling.

  • Tannsmerter.
    Voldsom smerte skyldes ofte at man har fått en infektion i tannens nerve. Smertene er som regel af dunkende eller pulserende natur og kan komme helt uprovosert midt om natten, eller mens man sitter stille. Har man en kraftig tannpine, skal man kontakte tannlege med en gang. Smertestillende som paraset eller ibux kan lindre smerterne lidt (husk at læse indlægsseddel for dosering, bivirkninger og forholdsregler).
  • Ulykke.
    Har du slått tennene helt eller delvist ut i forbindelse med en ulykke, må du om mulig oppbevare de utslåtte tennene i rent vann eller i munnen. Dra til tannlegen med en gang! Dette gjelder også frakturerte tenner, som gir voldsomme smerter.
  • Tannbyll.
    Tannbyller stammer oftest fra en rotspissbetennelse hvor betennelsestilstanden har blusset op og gir hevelse i nærheten av tannen. DRA TIL TANNLEGEN MED EN GANG. Tannbyller må behandles – de går ikke bort av seg selv, og alt etter plasseringen kan en tannbyll være langt fra harmløs! Hvis mulig, må det skapes avløb så trykket og dermed smerten forsvinner, og tannen skal muligens rotbehandles.